အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Thursday, 13 December 2012

အခ်စ္လုိ ့နံမည္တပ္ထားတဲ့ကစားပဲြ


အခ်စ္ဆုိတာ ဒီတစ္ေယာက္နဲ႕ အဆင္မေျပတုိင္း
ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္လုိ႕ရသလား
အခ်စ္ဆုိတာ ဒီတစ္ေယာက္နဲ႕ စိတ္ဆုိးတုိင္း
ေနာက္တစ္ေယာက္ကို လြယ္လြယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္လား
ဒါဆုိအခ်စ္မွမဟုတ္တာခ်စ္သူ နင္ကအခ်စ္လုိ႕နာမည္တပ္ထားတဲ႕ 

ကစားပြဲတခုကုိ ကစားေနတာဘဲ...(Poem)

No comments:

Post a Comment