အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Sunday, 16 December 2012

Young Buddhist's Association's photo.


" သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ႏွင့္သာ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံရာ၏။
- သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းၿခင္းကုိ
ၿပဳရာ၏။
- သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ သိရ၍ 
ၿမင့္ၿမတ္သည္ထက္ ၿမင့္ၿမတ္လာ၏။ 
ယုတ္မာ ၿခင္းဟူ၍ မၿဖစ္ႏုိင္။ "

" သဗၻိေရ၀ သမာေသထ
သဗၻိကုေဗၻထ သႏၱ၀ံ
သတံ သဒြံမၼ မညာယ
ေသေယ်ာေဟာတိ နပါပီေယာ။ "

~ ျမတ္ဗုဒၶ ~
( သံယုတ္ပါဠိေတာ္ ၊ သဗၻိသုတ္)
‎" သူေတာ္ေကာင္းတုိ႕ႏွင့္သာ ေပါင္းသင္း
ဆက္ဆံရာ၏။
- သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းၿခင္းကုိ
ၿပဳရာ၏။
- သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ သိရ၍
ၿမင့္ၿမတ္သည္ထက္ ၿမင့္ၿမတ္လာ၏။
ယုတ္မာ ၿခင္းဟူ၍ မၿဖစ္ႏုိင္။ "

" သဗၻိေရ၀ သမာေသထ
သဗၻိကုေဗၻထ သႏၱ၀ံ
သတံ သဒြံမၼ မညာယ
ေသေယ်ာေဟာတိ နပါပီေယာ။ "

~ ျမတ္ဗုဒၶ ~
( သံယုတ္ပါဠိေတာ္ ၊ သဗၻိသုတ္)

No comments:

Post a Comment