အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 25 December 2012

အတုံ႔အလွည့္


သက္ေရာက္မႈတုိင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ေစတနာပါတဲ့ လုပ္ရပ္တုိင္းမွာ တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အတုံ႔အလွည့္ဆုိတာ ရွိေနပါတယ္။ လုပ္တဲ့သူက အေကာင္းျပဳလုပ္ရင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ အတုံ႔အလွည့္ဟာ ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္တဲ့သူက မေကာင္းျပဳလုပ္ရင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ အတုံ႔အလွည့္ဟာလည္း မေကာင္းျဖစ္ေနမွာပဲ။ ကုိယ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏႈတ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိႀကံစည္မႈမ်ားဟာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈပဲျဖစ္ၿပီး အဲဒီရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဟာလည္း ကုိယ့္ထံပဲျပန္လာမယ္။ အျပဳအမူေကာင္းရင္ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူဆုိးရင္ အတုံ႔အလွည့္ ဆုိးမွာပဲ။
မနာပဒါယီ(အရွင္ဝိစိတၱ)

No comments:

Post a Comment