အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Tuesday, 18 December 2012

ယခုခ်က္ခ်င္း စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းသံုးရပ္

ယခုခ်က္ခ်င္း စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းသံုးရပ္...
ယခုခ်က္ခ်င္း စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းသံုးရပ္

စိတ္ညစ္ေနပါသလား။ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနပါသလား။ စိတ္ဓာတ္ က်ေနပါ သလား။ အခ်ိန္သိပ္ေပးစရာ မလိုဘဲ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူတဲ့ ေအာက္ပါနည္း ေတြကို လုိက္နာလိုက္႐ံုနဲ႔ သင့္တစ္ေနတာက ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းလာ မွာပါ။

၁။ ေပြ႕ဖက္ပါ
...
သင္ခ်စ္ခင္တဲ့သူကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ ေပြ႕ဖက္လိုက္တာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေအာက္ဆီတိုစင္ေဟာ္မုန္း အထြက္တိုးလာေစလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကို ေအးခ်မ္းၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေစပါတယ္။

၂။ ထိုင္ရာမွ ထၿပီး လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ပါ

ထိုင္ရာက ထၿပီး ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးတာေၾကာင့္ စိတ္က် သက္သာေစတဲ့ တျခားကုထံုးေတြထက္ စိတ္ဓာတ္က်တာကို သက္သာ ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။

၃။ ေခါင္းၿဖီးပါ

ဘီးလံုး ဒါမွမဟုတ္ ဝက္မွင္ဘီးနဲ႔ ဆံပင္ေတြကို ၿဖီးလိုက္တာေၾကာင့္ ဦးေရ ျပားကို ႏွိပ္နယ္လိုက္သလို အာနိသင္ ရရွိေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က် ေစပါ တယ္။ ဒါက သင့္ဆံပင္သား အတြက္ေရာ သင့္ဦးေရျပား အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ နည္းေကာင္းတစ္ခုပါ။


ေအးခ်မ္းမြန္မွ  Royal Hero Media တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Royal Hero Media


စိတ္ညစ္ေနပါသလား။ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနပါသလား။ စိတ္ဓာတ္ က်ေနပါ သလား။ အခ်ိန္သိပ္ေပးစရာ မလိုဘဲ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူ
တဲ့ ေအာက္ပါနည္း ေတြကို လုိက္နာလိုက္႐ံုနဲ႔ သင့္တစ္ေနတာက ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းလာ မွာပါ။

၁။ ေပြ႕ဖက္ပါ
...
သင္ခ်စ္ခင္တဲ့သူကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ ေပြ႕ဖက္လိုက္တာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေအာက္ဆီတိုစင္ေဟာ္မုန္း အထြက္တိုးလာေစလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကို ေအးခ်မ္းၿပီး သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေစပါတယ္။

၂။ ထိုင္ရာမွ ထၿပီး လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ပါ

ထိုင္ရာက ထၿပီး ခပ္သြက္သြက္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးတာေၾကာင့္ စိတ္က် သက္သာေစတဲ့ တျခားကုထံုးေတြထက္ စိတ္ဓာတ္က်တာကို သက္သာ ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္။

၃။ ေခါင္းၿဖီးပါ

ဘီးလံုး ဒါမွမဟုတ္ ဝက္မွင္ဘီးနဲ႔ ဆံပင္ေတြကို ၿဖီးလိုက္တာေၾကာင့္ ဦးေရ ျပားကို ႏွိပ္နယ္လိုက္သလို အာနိသင္ ရရွိေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့က် ေစပါ တယ္။ ဒါက သင့္ဆံပင္သား အတြက္ေရာ သင့္ဦးေရျပား အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ နည္းေကာင္းတစ္ခုပါ။


ေအးခ်မ္းမြန္မွ Royal Hero Media တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Royal Hero Media

No comments:

Post a Comment