အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Thursday, 27 December 2012

ငါနင့္ကိုမုန္းလို႔မရဘူးငါအခုထိစဥ္းစားလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္

နင္ငါ့ကိုဘာလို႔မခ်စ္တာလဲ
ငါကငါ့နွလုံးသားကုိယူပါလုိ႔ေျပာေနတယ္
ဒါေပမယ့္နင္ကနင့္အတြက္မလိုအပ္ဘူးတဲ့ ။

ငါကငါ့ေဘးမွာပဲေနပါလုိ႔ေျပာေနတယ္
ဒါေပမယ့္နင္ကငါနဲ႔အေ၀းဆုံးကုိထြက္သြားတယ္ ။
ငါကနင့္ကုိဘာမွမေမ်ွာ္လင့္ပဲခ်စ္ခဲ့တာ
ငါ့အမွားပါ အခုငါကနင့္အတြက္
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနရတယ္ ။
 

ဒါေပမယ့္ငါနင့္ကိုမုန္းလို့မရဘူ
အဲဒီအတြက္ငါစိတ္မေကာင္းပါဘူး ။

❊❊❊Candy❊❊❊

No comments:

Post a Comment