အလည္လာေရာက္သူအားလုံး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစ

Monday, 3 December 2012

" ပန္းနုေရာင္အို "


" ပန္းနုေရာင္အို "
 

တစ္ေန႕ကလွ်င္  
ရိုးမေမာေဆြ ၊ ေတာင္ေႀကာကၿပန္
တင္႕ပာန္ပြင္႕ႀကြ ၊ အစ္ကိုအလွႀကိဳက္
ပန္းစိုက္ဖို႕ရာ ၊ လက္ေဆာင္ပါတဲ႕
ခက္ၿဖာခ်ယ္ရီ နီေစြးလ် ။


စိမ္႕ေႀကြလဲ႕၀င္း
ပယင္းေၿပာက္အိုး ၊ စိုက္ထိုးထားလိုက္
လေရာင္ရိုက္လိုက္ ၊ ေနေရာင္တိုက္လိုက္
ငိုက္ေလ်ာ႕ညြတ္ဆင္း ၊ ခ်ယ္ရီသင္းေၿခာက္
ေအာက္သို႕ေပ်ာ႕ခ ၊ ညိဳနီစ
ၿဖဴလြေရာမြ ၊ ဆြတ္သနီၿမန္း
ပန္းနုေရာင္ေၿပး ညံ႕ေသြးလ် ။


ေအာ္ . . . သူနွင္႕ေ၀းခဲ႕
ေၿပးလႊားနွစ္မ်ား ၊ ကုန္လြန္သြားမွ
မေန႕ကလွ်င္ ၊ ငါ႕ထံ၀င္၍
ေတြ႕ႀကေသာခါ ၊ ရပ္လာစားပြဲေဘး
နီေစြးခ်ယ္ရီ ၊ ယွဥ္မွီရပ္ရင္း
သင္းၿမရနံ႕ ၊ လွိဳင္ပ်ံ႕ေမႊးထံု
ရင္ခုန္တစ္ခါ ဖိုရၿပန္ ။


ရယ္သံ ပာင္႕သံ
ႀကည္႕ပာန္ၿပံဳးပာန္ ၊ ခုပာန္ညဳပာန္
က်န္ေသးသည္ကို ၊ အိုနုပ်ိဳရင္႕
သူနွင္႕ခ်ယ္ရီ ၊ ရီေ၀ယစ္သန္း
ပန္းနုေရာင္အို ။


ဒဂုန္တာရာ

တစ္ေန႕ကလွ်င္
ရိုးမေမာေဆြ ၊ ေတာင္ေႀကာကၿပန္
တင္႕ပာန္ပြင္႕ႀကြ ၊ အစ္ကိုအလွႀကိဳက္
ပန္းစိုက္ဖို႕ရာ ၊ လက္ေဆာင္ပါတဲ႕
ခက္ၿဖာခ်ယ္ရီ နီေစြးလ် ။
စိမ္႕ေႀကြလဲ႕၀င္း
ပယင္းေၿပာက္အိုး ၊ စိုက္ထိုးထားလိုက္
လေရာင္ရိုက္လိုက္ ၊ ေနေရာင္တိုက္လိုက္
ငိုက္ေလ်ာ႕ညြတ္ဆင္း ၊ ခ်ယ္ရီသင္းေၿခာက္
ေအာက္သို႕ေပ်ာ႕ခ ၊ ညိဳနီစ
ၿဖဴလြေရာမြ ၊ ဆြတ္သနီၿမန္း
ပန္းနုေရာင္ေၿပး ညံ႕ေသြးလ် ။
ေအာ္ . . . သူနွင္႕ေ၀းခဲ႕
ေၿပးလႊားနွစ္မ်ား ၊ ကုန္လြန္သြားမွ
မေန႕ကလွ်င္ ၊ ငါ႕ထံ၀င္၍
ေတြ႕ႀကေသာခါ ၊ ရပ္လာစားပြဲေဘး
နီေစြးခ်ယ္ရီ ၊ ယွဥ္မွီရပ္ရင္း
သင္းၿမရနံ႕ ၊ လွိဳင္ပ်ံ႕ေမႊးထံု
ရင္ခုန္တစ္ခါ ဖိုရၿပန္ ။
ရယ္သံ ပာင္႕သံ
ႀကည္႕ပာန္ၿပံဳးပာန္ ၊ ခုပာန္ညဳပာန္
က်န္ေသးသည္ကို ၊ အိုနုပ်ိဳရင္႕
သူနွင္႕ခ်ယ္ရီ ၊ ရီေ၀ယစ္သန္း
ပန္းနုေရာင္အို ။


ဒဂုန္တာရာ

No comments:

Post a Comment